Oceňování nemovitostí

Nabízím zpracování znaleckých posudků v oblasti oceňování nemovitostí pro účely převodu vlastnických práv koupí a prodejem či dědickým řízením.

Posudky jsou zpracovány dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek.

Znaleckou činnost provádím od roku 2000.

Ing. Bc. Andrej Mudray, M.B.A.

Ing. Bc. Andrej Mudray, M.B.A.
Havlíčkova 51
508 01 Hořice

tel.: +420 493 623 095
mobil: +420 603 976 322
e-mail: mudray@seznam.cz


mapa

mapa - kde nás najdete »